طب فیکس

سلامت،زیبایی،پزشکی،ورزشی،طبی

فشار خون

برای اینكه خون در شریانهای اعضای بدن جاری شود و موادغذایی را به اعضای مختلف بدن برساند، نیاز به نیرویی دارد كه این نیرو فشار خوننام دارد و مولد آن قلب است. قلب خون را به طور مداوم به داخل دو شریان عمدة بدن،به نام آئورت و شریان ششی پمپ میكند.

از آنجا كه پمپ كردن خون توسط قلب به داخل شریانها نبضدار است، فشار خون شریانی بین دو سطح حداكثر و حداقل در نوسان است. سطح حداكثر یاسطح سیستولی در زمان انقباض قلب و سطح حداقل یا دیاستولی در زمان استراحت قلببوجود می آید.

فشار خون به دو عامل مهم بستگی دارد؛ یكی برون ده قلباست، یعنی مقدار خونی كه در هر دقیقه به وسیله قلب به درون آئورت پمپ می شود وعامل دیگر، مقاومت رگ است؛ یعنی مقاومتی كه بر سر راه خروج خون از قلب در رگهاوجود دارد. اگر بخواهیم این رابطه را به شكل فرمول نشان دهیم به قرار زیر است :

مقاومت رگ × برون ده قلب = فشار خون

با تغییر برون ده قلب یا مقاومت رگ مقدار فشار خون تغییرمی كند. همچنین فشار خون در طول روز تحت تأثیر عوامل مختلفی تغییر می كند كه ازجمله این عوامل وضعیت بدن، فعالیت مغز، فعالیت گوارشی، فعالیت عضلانی، تحریكاتعصبی، تحریكات دردناك، مثانه پر، عوامل محیطی مثل دمای هوا و میزان صدا، مصرفدخانیات، الكل، قهوه و دارو است.

غالباً فشار خون را در شریان بازویی اندازه می گیرند. درهر فرد فشار خون را در دو سطح حداكثر و حداقل اندازه گیری می كنند. در زمانی كهقلب منقبض می شود، فشار خون به حداكثر مقدار خود می رسد؛ این سطح را فشار ماكزیممیا سیستولی می نامند.

سطح مینیمم یا دیاستولی در زمان استراحت قلب كه فشار خونبه حداقل مقدار خود می رسد، بدست می آید. هر دو سطح فشار خون به صورت دو عدد كنارهم یا به صورت كسر بر حسب میلیمتر جیوه نشان داده میشود، مثلاً 80/120 یا و عددبزرگتر 120 معادل فشار ماكزیمم و عدد كوچكتر 80 معادل فشار مینیمم است.

فشاری که در هر انقباض عضله قلب در اثربرخورد خون به دیواره سرخرگ وارد می‌شود فشار خون می‌نامند. فشار خون بوسیلهدستگاه مخصوصی به نام  فشارسنج قابل اندازه‌گیری است

 اگر یک نگاه سطحی به اطرافیان خود بیندازید می‌بینیدتعداد افرادی که به فشار خون بالا مبتلا هستند، چندان کم نیست و هر چه سن بالا می‌رودبر این شیوع هم افزوده می‌شود به طوری که در میان افراد مسن گاهی تا حدود ۲۰درصدشان دچار فشار خون بالا هستند. این فشار‌خون‌هایبالا علاوه بر اینکه می‌توانند علایم حادی نظیر سردرد، درد قفسه سینه و … ایجادکنند، در بلند مدت می‌توانند عملکرد بسیاری از دستگاه‌های بدن نظیر قلب، کلیه‌ها وحتی چشم را تخریب ‌کنند و بنابراین به بروز آسیب‌های جبران ناپذیر منجر ‌شوند. باتوجه به شیوع بسیار بالای این بیماری و نیز با توجه به علایم حاصل از آن و اهمیتعوارض طولانی مدت آن بسیار مهم است که همه افراد با نحوه اندازه‌گیری فشار‌خونآشنا باشند

فشار خون یكی از علایم حیاتی مهم است. با اندازهگیری فشار خون اطلاعات مهمی در مورد سلامتی بدست می آید. اندازه گیری فشار خون،بوسیله دستگاه فشارسنج انجام میشود و شیوه ها و روشهای ظریفی دارد. 

تقسیم بندی فشار خون

- فشار خون مطلوب: فشار ماكزیمم كمتر از 120 میلیمتر جیوهو فشار مینیمم كمتر از 80 میلیمتر جیوه

- فشار خون طبیعی: فشار ماكزیمم كمتر از 130 میلیمتر جیوهو فشار مینیمم كمتر از 85 میلیمتر جیوه

- فشار خون كمی بالاتر از طبیعی: فشار ماكزیمم بین 130 تا140 میلیمتر جیوه یا فشار مینیمم بین 85 تا 90 میلیمتر جیوه

- فشار خون بالا: فشار ماكزیمم 140 میلیمتر جیوه و بیشتریا فشار مینیمم 90 میلیمتر جیوه و بیشتر

اهمیت اندازه گیری فشار خون

فشار خون بالا یكی از عوامل خطرساز بیماریهای عروق كرونرقلب( عروقی كه به قلب خون می رسانند) است و به اعضای حیاتی مهم مثل مغز، قلب، كلیهو چشم آسیب جدی میرساند.

اگر فشار خون بالا شناخته شود و بموقع درمان گردد،میتوان بسیاری از عوارض فشار خون بالا را پیشگیری كرد؛ اما چون فشار خون بالامعمولاً بدون علامت است، قاتل بیصدا یاSilent killer نامیدهمیشود، و برای پی بردن به فشار خون بالا باید فشار خون را اندازه گیری كرد. برایاین كار بایستی از دستگاه اندازه گیری فشار خون استفاده نمود.

نوشتن یک نظر
عضو سرویس طب فیکس مگ شوید .

با عضویت در طب فیکس مگ بهترین مطالب را داخل ایمیل خود داشته باشید

عضویت
اصل بودن کالا
بهترین قیمت
تخفیف ویژه
ارسال فوری
پرداخت در محل
ضمانت برگشت