طب فیکس

سلامت،زیبایی،پزشکی،ورزشی،طبی

عرقیجات


سرکه سیب سحرخیز

سرکه سیب سحرخیز

مشخصات و ویژگی ها :سرکه سیب سحرخیزطبیعت سردضد چاقی و لاغر کنندهمکمل غذارفع زکام،روماتیسم و ورم مفاصلرفع شکنندگی ناخنمناسب برای اختلال در سیستم گوارش، ..

0 تومان

عرق بید کاسنی سحرخیز

عرق بید کاسنی سحرخیز

مشخصات و ویژگی ها :عرق بید کاسنی سحرخیزطبیعت سردتب بررفع بی خوابی های ناشی از ضعف اعصابتقویت معده وکبداشتها آورتصفیه خون سفید کننده پوستدرمان کم خونی ..

0 تومان

عرق سیر سحرخیز

عرق سیر سحرخیز

مشخصات و ویژگی ها :عرق سیر سحرخیزدارای طبع گرمپایین آورنده ی فشار خونتنظیم کننده قند و چربی خونضد مسمومیت حاصل از نیکوتین سیگار و آلودگی هوادر بطری ها..

0 تومان

عرق شاطره سحرخیز

عرق شاطره سحرخیز

مشخصات و ویژگی ها :عرق شاطره سحرخیزدارای طبع معتدلضد حساسیت ها و خارش های پوستی تصفیه کننده خون اشتها آورمعرقصفرا بررفع بیماری های پوستی ادرار آورضد ز..

0 تومان

عرق شاه اسپرم سحرخیز

عرق شاه اسپرم سحرخیز

مشخصات و ویژگی ها :عرق شاه اسپرم سحرخیزدارای طبع گرمدرمان زخم معده و تقویت معدهتنظیم قاعدگیرفع دل دردضد انگلهضم کننده غذارفع اسهال و استفراغدر بطری ها..

0 تومان

عرق شلتوک سحرخیز

عرق شلتوک سحرخیز

مشخصات و ویژگی ها :عرق شلتوک سحرخیزطبیعت گرمتقویت موی سرجلوگیری از سفید شدن مو و ریزش مو تقویت پیاز مو و رویش مجدد مودر بطری های نیم، یک ، یک ونیم لیت..

0 تومان

عرق شنبلیله سحرخیز

عرق شنبلیله سحرخیز

مشخصات و ویژگی ها :عرق شنبلیله سحرخیزطبیعت گرمحاوی مقادیر زیادی آهن، فسفر و ویتامین دی برطرف کننده قند و چربی خونضد لاغری و اشتها آورجلوگیری از ریزش و..

0 تومان

عرق شوید سحرخیز

عرق شوید سحرخیز

مشخصات و ویژگی ها :عرق شوید سحرخیزطبیعت گرمبرطرف کننده چربی خونمقوی معده و مسکن درد معدهنیرو دهنده و آرام بخش ضد دل درد و بیماری های رودههضم کننده غذا..

0 تومان

عرق شیرین بیان سحرخیز

عرق شیرین بیان سحرخیز

مشخصات و ویژگی ها :عرق شیرین بیان سحرخیزطبیعت گرمدرمان ورم معده و رودهدرمان کم خونی و برونشیتعلاج زخم معده و اثنی عشردرمان یرقاندرمان امراض کلیهصفرا ب..

0 تومان

عرق طارونه سحرخیز

عرق طارونه سحرخیز

مشخصات و ویژگی ها :عرق طارونه سحرخیزطبیعت گرممقوی قلب و اعصابتقویت قوت عمومی بدنضد دردهای مفاصل و روماتیسمخواب آور و آرام بخشمسکن دردهای روماتیسمیتقوی..

0 تومان

عرق مخلصه سحرخیز

عرق مخلصه سحرخیز

مشخصات و ویژگی ها :عرق مخلصه سحرخیزطبیعت گرمملینمقوی دفع سموم ضد قلنجپادزهر قویمفید برای ناراحتی کمر و مفاصل عضلانیتقویت معدهدر بطری های نیم، یک ، یک ..

0 تومان

عرق مورد سحرخیز

عرق مورد سحرخیز

مشخصات و ویژگی ها :عرق مورد سحرخیزطبیعت سردضد خونریزیتقویت رشد موی سردرمان اسهال و بواسیرقابض رودهدر بطری های نیم، یک ، یک ونیم لیتری ساخت کشور ا..

0 تومان

عرق نسترن سحرخیز

عرق نسترن سحرخیز

مشخصات و ویژگی ها :عرق نسترن سحرخیزطبیعت گرمرفع انقباض غیر ارادی ماهیچه های معدهضد اسکوربوترفع سردی بدنرفع بیماری های ناشی از ورم و التهاب کلیهادرار آ..

0 تومان

عرق نعناع سحرخیز

عرق نعناع سحرخیز

مشخصات و ویژگی ها :عرق نعناع سحرخیزطبیعت گرمتقویت کننده دستگاه گوارش ضد اسهال و استفراغبادشکن و ضد تشنجبرطرف کننده ناراحتی های معدهرفع دل درد و دل پیچ..

0 تومان

عرق نعناع فلفلی سحرخیز

عرق نعناع فلفلی سحرخیز

مشخصات و ویژگی ها :عرق نعناع فلفلی سحرخیزطبیعت گرمرفع اسپاسم های دستگاه گوارشرفع اختلالات کیسه صفرا و مجاری صفراویبهبود دردهای عضلانی و رماتیسمی و عصب..

0 تومان

نمايش 1 تا 15 از 31 (3 صفحه)