طب فیکس

سلامت،زیبایی،پزشکی،ورزشی،طبی

مچ بند پا


ارواکر لولادار اپو مدل 3109

ارواکر لولادار اپو مدل 3109

مشخصات و ویژگی ها :ارواکر لولادار اپو دارای مجوز رسمی وزارت بهداشت به همراه بارکد شبنمحفاظت و ثبات محکمی برای مچ های آسیب دیده توسط بندهای افقیایجاد ث..

610,000 تومان

ارواکر لولادار اپو مدل 3209

ارواکر لولادار اپو مدل 3209

مشخصات و ویژگی ها :ارواکر لولادارمدل 3209 اپو دارای مجوز رسمی وزارت بهداشت به همراه بارکد شبنمحفاظت و ثبات محکمی برای مچ های آسیب دیده توسط بندهای افق..

570,000 تومان

قوزک بند استابیلیزر اپو مدل 2909

قوزک بند استابیلیزر اپو مدل 2909

مشخصات و ویژگی ها :قوزک بند استابیلیزر اپو دارای مجوز رسمی وزارت بهداشت به همراه بارکد شبنم دارای نوار محکم کننده دور مچ پا که قابلیت جدا شدن دارد، به..

220,000 تومان

قوزک بند اپو مدل 1008

قوزک بند اپو مدل 1008

مشخصات و ویژگی ها :قوزک بند اپو دارای مجوز رسمی وزارت بهداشت به همراه بارکد شبنمباز بودن قسمت پنجه و پاشنه، فشار کمتری را بر تاندون آشیل های حساس وارد..

95,000 تومان

قوزک بند اپو مدل 2900

قوزک بند اپو مدل 2900

مشخصات و ویژگی ها :قوزک بند اپو دارای مجوز رسمی وزارت بهداشت به همراه بارکد شبنمقسمت شکل این محصول همانند یک نوار به شکل " 8 " عمل می کندکه ثبات مفصل ..

130,000 تومان

قوزک بند اپو مدل 4007

قوزک بند اپو مدل 4007

مشخصات و ویژگی ها :قوزک بنداپو دارای مجوز رسمی وزارت بهداشت به همراه بارکد شبنمقابل استفاده برای درمان مچ پا و محافظ جهت پیشگیری ازآسیببرای درمان پیچ ..

85,000 تومان

قوزک بند اکتیویتر اپو مدل 2903

قوزک بند اکتیویتر اپو مدل 2903

مشخصات و ویژگی ها :قوزک بند اکتیویتر اپو دارای مجوز رسمی وزارت بهداشت به همراه بارکد شبنمبا ایجاد فشار مطلوب و ماساژ توسط برجستگیهای روی پد سیلیکونی ..

240,000 تومان

قوزک بند ساده اپو مدل 1001

قوزک بند ساده اپو مدل 1001

مشخصات و ویژگی ها :قوزک بند ساده اپو دارای مجوز رسمی وزارت بهداشت به همراه بارکد شبنمدرد های ناشی از کشیدگی عضلات ، در رفتگی ،‌ ضرب دیدگی و گرفتگی عضل..

24,000 تومان

قوزک بند پروتکتر اپو مدل 2902

قوزک بند پروتکتر اپو مدل 2902

مشخصات و ویژگی ها :قوزک بند پروتکتر اپو دارای مجوز رسمی وزارت بهداشت به همراه بارکد شبنمقسمت شکل این محصول همانند یک نوار به شکل " 8 " عمل می کندکه ثب..

65,000 تومان

قوزک بند چسبی اپو مدل 1004

قوزک بند چسبی اپو مدل 1004

مشخصات و ویژگی ها :قوزک بند چسبی اپو دارای مجوز رسمی وزارت بهداشت به همراه بارکد شبنمدرد های ناشی از کشیدگی عضلات ، در رفتگی ،‌ ضرب دیدگی و گرفتگی عضل..

50,000 تومان

نمايش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)

مچ بند پا